“Megtanultuk, hogy Isten különbözőnek teremtett bennünket. Mindegyikünk egyedüli példány. Pál arra int, hogy vizsgáljuk meg magunkat, és keressük meg, milyen adományokat kaptunk Istentől, milyen gyengeségeket rendelt leküzdenünk hajlandóságunk révén és az Ő ereje által. Pál egy testhez hasonlít bennünket, amelynek Krisztus a feje, mi pedig a tagjai.”

 

“Márpedig az Isten rendezte el a tagokat a testben, egyenként mindegyiket, ahogyan akarta. (lKor 12, 18)
Isten teremthetett volna mindannyiunkat népszerű szangvinikusokká. Sokat szórakoznánk, de nem sokra jutnánk. Alakíthatott volna valamennyiünket tökéletes melankolikusokká. Akkor mindent szépen megszerveznénk és elrendeznénk, de nem lennénk túl vidámak. Csinálhatott volna mindőnkből erőteljes kolerikust, csupa türelmetlen vezetőt, de nem maradt volna, aki kövessen bennünket. Lehetnénk mindannyian békés flegmatikusok. Világunkban béke honolna, de az életért nem nagyon lelkesednénk.
A test hiánytalan működéséhez valamennyi vérmérsékletre szükség van. Minden testrésznek el kell végeznie a maga feladatát, hogy egyesült erővel, egymással összhangban eredményeket érjenek el.”

Read More


… nem arra törekszem, hogy Mr. Moody-t dicsőítsem, hanem Istent, aki kegyelme által oly hatalmasan használta őt, általa pedig Krisztust, aki áldozati halálával, feltámadásával megváltotta, továbbá a Szentlelket, aki lakozást vett benne és munkálkodott rajta keresztül, megadva neki azt az erőt, amit ő a világnak jelentett. Aztán: remélem, tisztázhatom, hogy Isten, aki Moodyt a maga korában használta, ugyanúgy kész arra, hogy titeket és engem, a magunk idejében használjon, ha mi a magunk részéről megtesszük azt, amit Moody tett, mert az tette Isten számára lehetővé, hogy túláradó bőséggel használja őt.

Read More


Ez a könyv átvezet minket a Biblián, arra tanítva, hogy Isten mindig a kegyelem alapján foglalkozik velünk, mert Ő a minden kegyelem Istene (1Péter 5:10); kegyelemből váltott meg minket (Efézus 2:8); a kegyelem tart meg minket a kegyelem tanít minket Isten szövetségei mind a kegyelemre alapozódnak, és biztonságunk egy nálunk nagyobb kezében van. Azért, hogy növekedni tudjunk, tudatára kell ébrednünk emberi korlátainknak, és hitben kell járnunk azzal a tekintéllyel, amit a kegyelem ad nekünk.…
Vreeland Péter pásztor

Read More


A boldogság nem véletlen” című könyv öt olyan Carl H. Stevens lelkipásztor által írt könyv összevonása és fordítása, amelyeket Keresztyén Tanácsadás óráimon használtam Magyarországon, a budapesti Közép-Európai Teológiai Akadémián. Pásztor Stevens a Maryland Biblia Főiskola és Szeminárium alapítója Baltimore-ban, Maryland Államban, az Egyesült Államokban. Saját magam, és több ezer ember életében örökre emlékezetes marad az ő szeretetteljes befektetése Isten Igéjéből.
“A boldogság nem véletlen” azért került kiadásra, hogy Magyarországon minden ember megtapasztalhassa az Úr örömét, melyről a Biblia azt hirdeti, hogy a mi erősségünk…. 
Brian Lange lelkipásztor

Read More


Letölthető magyar, angol és orosz nyelven

Mi az az erő, amely a világon minden másnál inkább képes gyógyítani? Mindent megteszünk testünk gyógyulásáért. Mindent megteszünk azért, hogy jól érezzük magunkat. A leghatalmasabb gyógyító erõt azonban annyian félreismerik. Minden ember elsődleges szüksége az életben, hogy Isten szeresse. Tudod-e, hogy mi a második? Az, hogy Isten szeresse. Azt is megmondom, hogy mi a harmadik. Az, hogy Isten szeresse.

 

What is the force that could heal us more than anything in the world? We do everything to be healed physically. We do everything to be well. But the greatest force for healing is so misunderstood. The first need in everyone’s life is this: to be loved by God. Do you know what the second need is? I’ll tell you: It is to be loved by God. And I will tell you what the third need is. It’s to be loved by God.

 

Какая сила может исцелить нас лучше, чем что-либо в мире? Мы делаем все ради физического исцеления. Мы делаем все ради благополучия. Но самую великую силу для исцеления обычно понимают неправильно. Первая необходимость в жизни каждого – быть любимым Богом. Знаете, какова вторая необходимость? Я скажу вам: “Быть любимым Богом”. И я скажу вам, какова третья необходимость. Третья необходимость – быть любимым Богом.

Read More


Organized by month, this devotional has a morning and evening meditation for every day of the year. Although these devotions are short in length, they are filled with spiritual goodness. In just a few sentences, Spurgeon is able to convey the wisdom of Scripture with eloquence and purpose. These daily messages provide Christians with the spiritual energy they need to begin and end each day. Spurgeon weaves a verse of Scripture into each devotion, helping readers draw deeper meaning out of the selected passages. This powerful devotional provides Christians with the spiritual nourishment required to strengthen their relationships with God.

Read More


Letölthető angol és magyar nyelven

Valószínű, hogy többször mint gondolnánk, Sátán – még mielőtt betörne a keresztény életébe – feltartja a hívő ima életét.

Probably more than any one thing Satan does – even before he begins to invade a Christian’s life – is to hinder a believer’s prayer life.

Read More


Letölthető angol és lengyel nyelven

 

Mire gondolhat, aki azt állítja, személyes kapcsolata van Istennel?

Te is el tudod ezt mondani magadról? Valóban hallhatjuk Istent, beszéllgethetünk Vele, lehet egy olyan bensőséges kapcsolatunk Vele, hogy megalapozott lehessen egy ilyen állításunk?

 

Co ma na myśli ktoś twierdząc, że posiada osobistą relację z Bogiem?
Czy ty również możesz stwierdzić to samo? Czy rzeczywiście możemy Boga słyszeć, rozmawiać z Nim, mieć wewnętrzny kontakt, aby takie zapewnienia mogły być uzasadnione?

Read More


Megkérdezted valaha magadtól, hogy miért élsz ezen a földön, és hogy mi az emberi élet célja? A következő hat kulcs szolgál ennek a titoknak a megfejtésére…

 

Ez a könyv öt fejezetből áll, amelyek megismertetnek bennünket a keresztyén élet kezdeti, alapvető elemeivel…

A könyv elérhető magyar, angol, lengyel és orosz nyelven 🙂

Read More


A szerző előszavából:
Ezt az előadást a Moszkvai Állami Egyetem tanári kara és hallgatói számára tartottam a Szovjetunióban 1990-ben. Hallgatóságom nagyrészt ateista, templomba nem járó tanárokból és hallgatókból állt, akiknek nem volt ismeretük a keresztény hitről, sem bibliai tájékozottságuk. Az volt a célom, hogy világossá tegyem Jézus Krisztus személye; állításai és céljai egyedülálló voltát, és érthetően elmagyarázzam, hogyan létesíthet valaki kapcsolatot az igaz, élő Istennel Jézus Krisztuson keresztül. Az előadás eredményeként a hallgatóság nagy része jelezte, hogy szeretne velem imádkozni, és átadta az életét Jézusnak. Mint azt az egyik egyetemi tanár mondta: „Ez az első alkalom, hogy a keresztény hit egyedülállóságának ésszerű magyarázatát hallottam.”

Read More


Az első két fejezet nem minden olvasó számára egyformán fontos. Az első fejezet azoknak íródott, akik kétségbe vonják Isten létezését. Bár a második fejezet különösen érdekes lehet azok számára, akik megtanultak mindenben kételkedni, valójában minden olvasó számára fontos, mivel arra bíztat, hogy értékeljük újra saját hitünket és nézeteinket.

Eredeti cím: Your Quest for God

pdf, 114 oldal

/J2913_0038/

Read More


1. Tehetetlenség

Az imádkozó szívnek első és legbiztosabb ismertető jele kétségtelenül a tehetetlenség.
Az ima a tehetetlenek végső menedéke, valóban az utolsó kivezető út. Mindenfélével próbálkozunk, míg végre az imádság útjára térünk. És ez nem csupán a megtérés előtt van így.

Igazából csak a tehetetlenek tudnak imádkozni.

Read More


Dr. O. Hallesby professzor (1879-1961) könyvében az imádság lényegéről, az imádkozás nehézségeiről, harcairól, az imádkozással való visszaélésről, módjáról és titkairól ír és ezáltal az olvasóit az Istennel való érintkezés teljesen új megértéséhez vezeti el.

Ezt a könyvet olyan ember írta, aki az intellektus útján hitben Istenhez fordult.

Read More