Thematic Bible reading plan – Day 9.

Amint Jézus megkeresztelkedett, azonnal kilépett a vízből, és íme, megnyílt neki a menny, és látta, amint az Isten Lelke leszáll rá, mint egy galamb.

Zsoltárok 11. – Hangzó revideált Károli     1. Mózes 19. – Hangzó revideált Károli

1. Mózes 20. – Hangzó revideált Károli    Máté 3. – Hangzó revideált Károli

Read More


Thematic Bible reading plan – Day 8.

Hol van a zsidók királya, aki megszületett? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jövénk, hogy tisztességet tegyünk neki

1. Mózes 16. – hangzó revideált Károli      1. Mózes 17. – hangzó revideált Károli

1. Mózes 18. – hangzó revideált Károli      Máté 2. – hangzó revideált Károli

Read More


Thematic Bible reading plan – Day 7.

És kivivé őt, és monda: Tekints fel az égre, és számláld meg a csillagokat, ha azokat megszámlálhatod; – és monda neki: Így lészen a te magod.

1. Mózes 14. – hangzó revideált Károli      1. Mózes 15. – hangzó revideált Károli

Zsoltárok 47. – hangzó revideált Károli      Máté 1. – hangzó revideált Károli

Read More


Watchman Nee: Isten örökkévaló terve (God’s Eternal Plan)

Amiről szól: az örökkévalóság két oldaláról, Isten örökkévaló tervének természetéről, az Úrtól kapott imádságról és annak Isten örökkévaló tervéhez fűződő kapcsolatáról, Krisztus helyéről az Atya tervében, a sátán eredetéről, az ember teremtésének céljáról, a gyülekezet helyzetéről és felelősségéről Isten örökkévaló tervében

Read More


1. Tehetetlenség

Az imádkozó szívnek első és legbiztosabb ismertető jele kétségtelenül a tehetetlenség.
Az ima a tehetetlenek végső menedéke, valóban az utolsó kivezető út. Mindenfélével próbálkozunk, míg végre az imádság útjára térünk. És ez nem csupán a megtérés előtt van így.

Igazából csak a tehetetlenek tudnak imádkozni.

Read More


Dr. O. Hallesby professzor (1879-1961) könyvében az imádság lényegéről, az imádkozás nehézségeiről, harcairól, az imádkozással való visszaélésről, módjáról és titkairól ír és ezáltal az olvasóit az Istennel való érintkezés teljesen új megértéséhez vezeti el.

Ezt a könyvet olyan ember írta, aki az intellektus útján hitben Istenhez fordult.

Read More