Solohov egy család életén keresztül mutatja be a doni kozákság, a katonai rendbe tartozó parasztok sajátos helyzetét; az első világháborút megelőző években indítva a cselekményt, hősei sorsát a háború frontjain, az 1917-es forradalmakon és a polgárháború csatáin át 1922-ig, az új rend végleges megszilárdulásáig követi nyomon.

Read More


Solohov egy család életén keresztül mutatja be a doni kozákság, a katonai rendbe tartozó parasztok sajátos helyzetét; az első világháborút megelőző években indítva a cselekményt, hősei sorsát a háború frontjain, az 1917-es forradalmakon és a polgárháború csatáin át 1922-ig, az új rend végleges megszilárdulásáig követi nyomon.

Read More


Solohov egy család életén keresztül mutatja be a doni kozákság, a katonai rendbe tartozó parasztok sajátos helyzetét; az első világháborút megelőző években indítva a cselekményt, hősei sorsát a háború frontjain, az 1917-es forradalmakon és a polgárháború csatáin át 1922-ig, az új rend végleges megszilárdulásáig követi nyomon.

Read More


Karesz (az édesapa):

Elkezdtem imádkozni, és az imádság elején megérintette Isten a szívem, tudtam, hogy valamit mondani akar, de csak annyi jött, hogy.’ „Add nekem a Mátét. ” Erre a gondolatra én úgy megijedtem, hogy teljesen leizzadtam. Isten viszont ezt mondta: „Hát nem én adtam neked? Most tőlem félted?” Itt jöttem rá, hogy mennyire kicsinyes az ember, hisz nincs az élet a hatalmunkban. Az élet és a halál Isten hatalmában van. Ő diszponál egy hívő élete és halála fölött. Minket Isten fog elvinni és, ha hagyjuk, akkor arra fel is készít.

Amikor kimondtam, hogy: „ Uram, egy vírustól sem tudom megmenteni a gyerekemet, Neked adom, Te vigyázzál rá!” – betöltött az Úr lelke hatalommal és erővel.

Akkor nem tudtam még, hogy ilyen éleslövészet lesz majd az életünkben.

Read More


Segítség a Biblia helyes megértéséhez

A képzés és a tanulás annak a képességnek az elsajátítása, hogy pontosabban különbséget tudjunk tenni. Ez a bibliai kinyilatkoztatások és összefüggések felfogásának és megértésének vonatkozásában is igaz.
Sok ember még az Ó- és Újszövetség közti különbséget sem ismeri, és még sokkal kevésbé az Izráel törvényei és az újszövetségi Gyülekezet alapelvei közti különbséget.
William MacDonald ebben a könyvben egy sor olyan kérdést vizsgál, amely problémát jelent a komoly bibliaolvasók számára. A legkülönbözőbb témákról tett bibliai kijelentések gondos tanulmányozásával akarja segíteni az olvasót abban, hogy jobban megértse a Szentírást.
Ez a könyv minden hűséges keresztyént, aki figyelmesen olvassa, meg fog óvni sok haszontalan gondtól és szükségtelen zűrzavartól.

Read More


A Biblia Isten ihletett beszéde, így az Ő gyermekeinek kivétel nélkül időt kell szentelniük tanulmányozására.
A Biblia m egmutatja számunkra, mi mindent tett értünk Isten, miként szólt az emberekhez és hogyan vezette őket a történelem során. Annak érdekében, hogy megismerhessük az isteni ellátmány felbecsülhetetlen gazdagságát és mértékét, olvasnunk kell az Ő beszédét.

Read More


Isten azzal a céllal, hogy az emberek egy csoportját neve alá gyűjtse és saját népévé tegye, különlegesen munkálkodott három személyben: Ábrahámban, Izsákban és Jákobban. Mindhárman sajátos, személyre szabott tapasztalatokon mentek keresztül. Isten megadta Ábrahámnak, hogy megismerje Őt m int Atyát, és megmutatta neki, hogy minden tőle, Istentől származik. Izsákkal megismertette a Fiú helyzetének örömét, és megláttatta vele, hogy minden, ami a Fiúnak megadatott, az Atyától ered. Jákób pedig megtapasztalta, hogyan fegyelmezi az embert a Szent Szellem, miként küzd meg természeti életével és ábrázolja ki benne a Krisztust.

Read More