Az imádságról 1. (olvasónapló O. Hallesby könyve szerint)

Dr. O. Hallesby professzor (1879-1961) könyvében az imádság lényegéről, az imádkozás nehézségeiről, harcairól, az imádkozással való visszaélésről, módjáról és titkairól ír és ezáltal az olvasóit az Istennel való érintkezés teljesen új megértéséhez vezeti el.

Ezt a könyvet olyan ember írta, aki az intellektus útján hitben Istenhez fordult.

Őszintén és nagyon finoman ír a keresztyén hitnek erről a legbensőbb titkáról.

(Ez az ismertető a könyv hátlapján olvasható.)

prayer-warrior

Antikváriumban sikerült beszereznem ezt a könyvet és már az első lapon olvasottak nagyon megragadtak.

 

Ime az “olvasónaplóm” első része 🙂

 

O. Hallesby

Az imádságról

 

AZ IMÁDSÁG LÉNYEGE

Jel 3:20
Íme az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem.

Rev 3:20
Behold, I stand at the door, and knock: if any man hear my voice, and open the door, I will come in to him, and will sup with him, and he with me.

 

A fenti ige elsősorban arra tanít, hogy nem a mi imádságunk indítja meg Jézust, hanem Jézus az, aki minket imádkozásra indít. Ő zörget.
Az imádságunk mindig annak az eredménye, hogy Jézus zörget nálunk.

Zörgetésével arra akar indítani, hogy az imádság által legyünk készek elfogadni azt az ajándékot, amelyet nekünk adni kíván.

Az imádságot már ősidők óta a lélek lélegzetvételének nevezik. A légzést nehezebb visszatartani, mint lélegzeni.

Ő csak nyitott ajtót keres, mindenhová betér, ahová nem tagadják meg a bebocsátást.

 

“Vele vacsorálok”:
a Biblia nyelvén a közös étkezés az együttlét legmeghittebb és legünnepélyesebb formája.

Isten az imádságot jelölte ki, mint a legmeghittebb és legünnepélyesebb együttlétet Isten és az ember között.

Az imádság nem más, mint hogy Jézust befogadjuk nyomorúságainkba, engedjük, hogy Jézus éljen hatalmával és könnyítsen nehézségeinken. Alkalmat adunk Jézusnak, hogy megdicsőítse nevét a mi szükségeinkben.
Az imádság eredménye ezért nem az imádkozó erején múlik.

Ő, aki az imádságot ajándékozta nekünk, jól ismer bennünket. Tudja, miből teremtettünk és gondol arra, hogy csak por vagyunk. Ezért tette az imádkozást olyanná, hogy a legerőtlenebb ember is tud imádkozni. Hiszen, ez csak azt jelenti, hogy megnyílik Jézus előtt. Ehhez nem kell erő. Ez akarat dolga. Be akarjuk-e engedni Jézust nyomorúságainkba, ez az imádság egyetlen, de alapvető kérdése.

 

A mérges kígyók a pusztában és rézkígyó – ez kegyelmes rendelkezés volt, így mindenki megmenekülhetett, aki csak akart.
Az Úr az Ő kegyelmével éppen így adott segítséget az Újszövetségben is a kígyó által megmartaknak:

Ján 3
14 És amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, akképpen kell az ember Fiának felemeltetnie.
15 Hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

John 3
14 And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of man be lifted up:
15 That whosoever believes in him should not perish, but have eternal life.

Imádkozni nem más, mint kérő tekintetünket felemelni a Megváltóra, aki készen áll és zörget. Éppen a mi szükségeinken és nyomorúságainkon keresztül zörget, hogy beengedjük Őt ezekbe, hogy velünk egyék és megdicsőítse az Ő nevét.

 

Gondoljunk csak a tüdőbetegekre. Az orvosok napfényt és tiszta levegőt rendelnek nekik.
A beteg gyógyulása nem azon múlik, hogy tud-e a napsugarak és a tiszta levegő hatóerejéről. A kúra alatti érzéseitől sem függ, és az akaratán sem múlik olyan értelemben, hogy erőlködik, hogy egészséges legyen.
Ellenkezőleg! a kezelés akkor hat a legjobban, ha a beteg nyugodtan fekszik, megadja magát és sem értelmét, sem akaratát nem erőlteti.a nap viszi végbe a gyógyulást.
Éppen ilyen egyszerű az imádság is.
Mindnyájan halálra ítélt tüdőbetegek vagyunk, de

Mal 4:2
És feltámad nektek, akik félitek az én nevemet, az igazságnak napja, és gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt…

Mal 4:2
But unto you that fear my name shall the Sun of righteousness arise with healing in his wings…

Imádkozni nem egyéb, mint kifeküdni a kegyelem napfényébe s testünk-lelkünk nyomorúságát kiteríteni ebben a szent napfényben.
Imádkozónak lenni annyit jelent, mint fénykúrát venni és Jézus csodatévő erejét éjjel és nappal, minden nyomorúságban hatni engedni.
Hívő keresztyénnek lenni azt jelenti: helyet kaptunk a napon.

 

Márk 2-ben a gutaütött esete

Márk 2
1 Napok múlva pedig ismét beméne Kapernaumba, és meghallák, hogy otthon van.
2 És azonnal sokan összegyülekezének, annyira, hogy még az ajtó elébe sem fértek; és hirdeté nekik az igét.
3 És jövének hozzá egy gutaütöttet hozva, akit négyen emelnek vala.
4 És mivel a sokaság miatt nem férkőzhettek azzal ő hozzá, megbonták ama háznak fedelét, ahol Ő vala, és rést törvén, leereszték a nyoszolyát, amelyben a gutaütött feküdt.
5 Jézus pedig azoknak hitét látván, monda a gutaütöttnek: Fiam, megbocsáttattak neked a te bűneid.

Mark 2
1 And again he entered into Capernaum after some days; and it was noised that he was in the house.
2 And immediately many were gathered together, insomuch that there was no room to receive them, no, not so much as about the door: and he preached the word unto them.
3 And they come unto him, bringing one sick of the palsy, which was borne of four.
4 And when they could not come nigh unto him for the press, they uncovered the roof where he was: and when they had broken it up, they let down the bed wherein the sick of the palsy lay.
5 When Jesus saw their faith, he said unto the sick of the palsy, Son, your sins be forgiven you.

Volt egy másik kérés, amely erősebben szólt Jézushoz. Amelyre Jézus válasza az volt: ” Fiam, megbocsáttattak neked a te bűneid”
Jézus hallotta ezt a szavak nélküli imádságot és Jézus először erre az imára felelt.

Az imádság mélyebbre hatol, mint bármely szavunk, a lélekben él, még mielőtt szavakká formáltuk volna. És még akkor is ott marad a lélekben, amikor az ima utolsó szavai is elhagyták ajkunkat.

Az imádság szívünk állapota. Lelkiállapot. Az imádkozás egy bizonyos szívbeli magatartás Istennel szemben, amelyet Ő a Mennyben azonnal, mint kiáltást hall meg. Hogy ez szavakká alakult-e vagy nem, ez Isten előtt nem jelent semmit. Nekünk azonban igen!

Milyen az a szívbeli magatartás és állapot, amelyet Isten imádságnak ismer el?

 

 

1. Tehetetlenség

 

 

Uram! Köszönöm Neked ezt a drága ajándékot, az imádkozás ajándékát. Köszönöm, hogy nem rajtam múlik ez sem, hanem a Te kegyelmeden. Engedd nekünk elfogadni, hogy életünk nyomorúságai és szükségei jelentik az ajtót Jézus számára, amelyeken keresztül zörget. Köszönöm a felismerést, hogy a szükségek és nyomorúságok lágyítják az embert és késztetnek minket az ajtó megnyitására. Köszönöm, hogy beláthatom, hogy a nyomorúságok a javamra vannak, az én érdekeimet szolgálják. Mert az én javam és érdekem az, hogy beengedjelek Jézus az életembe, hogy nap mint nap Veled vacsoráljak, azaz meghitt közösségben legyek veled. Ámen.

 

Leave a Comment

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.