Dicsérjétek az Urat – 1 Krónikák 16:8-36

Mind ez egész föld énekeljen az Úrnak, napról-napra hirdessétek az ő szabadítását.

1 Krónikák 16:8 – 16:36

  8 Dicsérjétek az Urat, hívjátok segítségül az ő nevét, hirdessétek minden népek között az ő nagy dolgait.

  9 Énekeljetek neki, mondjatok dicséretet neki, beszéljetek minden csodálatos dolgairól.

  10 Dicsekedjetek az ő szent nevében; örvendezzen szívük azoknak, akik az Urat keresik.

  11 Keressétek az Urat és az ő erősségét; keressétek az ő orcáját szüntelen.

  12 Emlékezzetek meg az ő csodálatos dolgairól, amelyeket cselekedett, az ő csodáiról és az ő szájának ítéleteiről.

  13 Óh Izraelnek, az ő szolgájának magva! Jákóbnak, az ő választottjának fiai!

  14 Ez az Úr, a mi Istenünk; az egész földön az ő ítéletei!

  15 Emlékezzetek meg örökké az ő szövetségéről, és az ő beszédéről, amelyet parancsolt, ezer nemzetségig;

  16 Amelyet szerzett Ábrahámmal; és az Izsáknak tett esküjéről.

  17 Amelyet állíta Jákóbnak [örök] végzésül, Izraelnek örökkévaló szövetségül,

  18 Mondván: A Kanaán földét neked adom, hogy legyen nektek örökségetek.

  19 Midőn ti számszerint kevesen valátok, igen kevesen, és zsellérek azon a földön;

  20 Mert járnak vala egyik nemzetségtől a másikhoz, és egyik országból más országba:

  21 Mégsem engedé senkinek őket bántani, sőt még a királyokat is megbünteté értük.

  22 [Ezt mondván]: Az én felkentjeimet ne bántsátok, prófétáimnak se ártsatok.

  23 Mind ez egész föld énekeljen az Úrnak, napról-napra hirdessétek az ő szabadítását.

  24 Beszéljétek a pogányok között az ő dicsőségét, minden népek között az ő csodálatos dolgait;

  25 Mert nagy az Úr és igen dicsérendő, és rettenetes minden istenek felett;

  26 Mert a pogányoknak minden isteneik csak bálványok, de az Úr teremtette az egeket.

  27 Dicsőség és tisztesség van őelőtte, erősség és vigasság az ő helyén.

  28 Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és erősséget!

  29 Adjatok az Úr nevének dicsőséget, hozzatok ajándékot, és jöjjetek eleibe, imádjátok az Urat a szentség ékességében.

  30 Rettegjen az egész föld az ő orcájától; a föld kereksége is megerősíttetik, hogy ne ingadozzék.

  31 Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, és mondják a pogányok között: az Úr uralkodik!

  32 Zengjen a tenger és az ő teljessége; örvendezzen a mező és minden, ami azon van.

  33 Akkor örvendezni kezdenek az erdőnek fái az Úr előtt, mikor eljövend megítélni a földet.

  34 Tiszteljétek az Urat, mert igen jó, mert örökkévaló az ő irgalmassága.

  35 És mondjátok: Tarts meg minket, mi szabadító Istenünk, gyűjts össze minket, és szabadíts meg a pogányoktól, hogy a te szent nevedet tisztelhessük, dicsekedhessünk a te dicséretedben!

  36 Áldott legyen az Úr, Izrael Istene öröktől fogva mindörökké! És monda a sokaság: Ámen! és dicséré az Urat.

 

Leave a Comment

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.