Imádkozásról – gondolatok pst. Stevens Do I Really Know How to Pray? című írásából

Imádkozásról – gondolatok pst. Stevens Do I Really Know How to Pray? című írásából (2014.08.24.)

Talán egyetértesz velem abban, hogy amikor bajban vagyunk, nem kicsiben, sőt hatalmasban, mindig jobban előtérbe kerül az imaélet. Ilyenkor mindig égetőbb a sürgető vágy Istenhez kiáltani. Hozzá menekülni, elbújni szárnyai alatt és reményünket belé vetni.
Azt mondják, én is úgy tartom, hűséges típus vagyok és bizonyos értelemben valóban az vagyok.

Most mégis arra gondolok, hogy Istennek időről időre el kell vinnie arra a pontra, amikor valóban nincs más reményem, csak Ő. Amikor valóban lehetetlen kikerülni az adott helyzetből, amibe sodortam magam. Csak Neki lehetséges a kimentés.

Az az igazság, ha igazán hűséges lenne az imaéletem, nem élném meg úgy a nehézségekkel teli helyzetet, mint olyat, amely közelebb visz Istenhez és sürgetőbbé teszi az imaalkalmak utáni vágyakozást. 🙂

Nos, legyen ez most csak egy olvasónapló arról az írásról, melyet ma reggel olvastam. Eredeti címe: Do I
Really Know How to Pray?
P. Stevens-től.

praying-614374

Tehát a gondolatok P. Stevens írásából, melyek szóltak hozzám (kiemelések tőlem):

 

Olyan gyakran, a sűrű programok és az idő korlátozásai miatt, elhanyagoljuk a jelentőségteljes imákat. Valószínű, hogy többször mint gondolnánk, Sátán ­ még mielőtt betörne a keresztény életébe ­ feltartja a hívő ima életét.

Isten és mi közöttünk semmi sincs.

Amikor meghallod valakinek a nevét vagy eszedbe jut, imádkozz azért a személyért, bármit is csinálsz abban a pillanatban.

Az igaz közbenjáró teljes időben az elméjével együttműködve motiválva van a Szent Szellem által szeretetben.
A közbenjárás kérés, Isten ismeretére hozni a kéréseinket buzgón és élénken, ahogy Isten vezet, mert a vágyunk az, hogy imádkozzunk érte.

Az ima a sok beszédet helyettesíti. Az ima egy azonnali ésszerűsítés. Az ima egy azonnali értékelés.
A mennyben az Úr imádkozik! Mit gondolsz miért imádkozik? Tudjuk hogy a Vér megtisztított és kifizette a bűneinket; tudjuk, hogy a bűneink többé nincsenek számon tartva.

Az Úr Jézus Krisztus azért imádkozik, hogy alá tudjuk rendelni magunkat Neki megtartva Isten hatalmát, amivel élünk ebben a gonosz a világban. …ezért imádkozik, hogy a régi bűnős természet megmaradjon az Ő halálának, temetésének és feltámadásának gondoskodása alatt. Imádkozik, hogy felülről való bölcsességet nyerjünk és belül elkülönüljünk. Imádkozik, hogy legyen egy terhünk az elveszettek iránt ahogy növekszünk a erőnkben. Imádkozik, hogy ne veszünk el a részletekben, az önmagunkkal való foglalkozásban, a feltételezésekben és az emberi energiákban.

Amikor megtapasztalod az üresség mértékét, emlékezz erre: A Fiú Isten közbenjár érted, és a Szent Szellem fohászkodva imádkozik; a neveden szólítanak téged.

Tehát a Szent Szellem egyeztet az Atya Istennel, kikutatja a szívünket, és együtt dolgozik az Atya akaratával, a szívünkben, fohászkodva, ahogy közbenjár.
Más szavakkal, a Szent Szellem fohászkodik a szükségleteinkért, kikutatva a szíveinket, egyetértésben Isten akaratával, hogy minden együtt munkálkodjon a jóért, a mi hasznunkra.

Az ima a közösség levegője, a bensőséges kapcsolat inspirálója. A hittel együtt működik, Isten ígéretei által, felismerve az Ő jelenlétét. Imádkozzatok egymásért! Imádkozz értem! Imádkozz szünet nélkül, erőszakosan és buzgón.
Tudjuk, hogy nincs parancsolat a böjtölésre. Mégis isten vezethet Szellemmel betöltött embereket az ima értékes idejére, hogy böjtöléssel bánjanak el démoni aktivitás és Sátán világrendszerének kozmikus működésének nehézségeivel.

A keresztény szolgálatban, mindig lesznek okozatok és mindig lesznek olyan emberek, akik fáradtan szolgálják Istent. Fel kell emelnünk a kezeiket, hogy megerősödjenek; imádkoznunk kell értük közbenjárással.

Jób jó híre a barátai előtt meg lett kérdőjelezve, és ezzel nem tudott mit kezdeni. Mindennel el tudott bánni, csak a spekulációval nem. Nem tudott elbánni azzal, amit a barátai gondoltak róla, ezzel azt érték el, hogy meg akart halni. A válasz erre az volt, hogy imádkozzon értük; és végezetül, minden megváltozott.

Az Úr int minket, hogy imádkozzunk minden emberért, könyörgésekkel, imával és közbenjárással. Ez a három osztályozás Isten rendjében van Isten útjában. Könyörgések (Görögben: deesis) egy személyes kérés Istentől. Ez azt jelenti, hogy Isten az Atya elé hozzuk a saját szükségeinket és kéréseinket egy buzgó imában. Példaképpen láthatjuk ezt a fajta imát Salamon királynál (1Kir. 9:3) és Dávidnál, az ő apjánál (Zsoltár 6:9). Ilyen fajta ima az is, amit Jézus tanított a tanítványainak Máté 6:5­-13-ban. Ennek a fajta imának a sorrendje annyira fontos. Mielőtt elkezdenénk ezt a hatásos imát másokért, életbevágó, hogy megalapozódjunk egy szilárd személyes kapcsolatban Istennel. Így ismerjük meg Őt, látjuk az Ő hűségét és bízni fogunk az Ő jellemében. A mi felelősségünk az Ő ajánlata: “Gyertek hozzám… tanuljatok Tőlem” (Máté 11:28).

Pál megemlíti az imákat (Görögben, proseuche). Ezeken a kérvényeken keresztül…
Végezetül, Pál megemlíti a közbenjárást (Görögben: enteuxis). … a hívő képviseli mások szükségét, érvel erről egy isten szerint való módon, alázatosan mégis bátran, megközelítve Istent, az Atyát, a Fiú tekintélyével.

…imádkozzunk a kormányunk vezetőiért. Politikai vezetőkön túl, meg kell neveznünk embereket, akiknek tekintélyük van, és imádkoznunk kell értük.
Ha a városban lévő gyülekezetek egyetértenének abban, hogy együtt imádkozzanak, akkor az imának egy szó szerinti falát építenék ki a város körül.

Soha nem fogjuk felfogni az engedelmesség árát Isten tervében. Soha nem értjük meg az elveszettek megkeresésének az árát.

A vajúdáson keresztüli újjászületés az első. A fájdalom, a gyötrődés, és néha az imában való szenvedés; ezek jönnek először.

Dániel 10 szerint, az Úr útmutatást adott Dánielnek egy látásban, hogy 3 hétig böjtöljön. Jónás 3. fejezetében, Ninive városa megtért azok az emberek imája és böjtje miatt, akik hittek Istennek. Eszter 4-­ben, imán és böjtön keresztül Isten egy teljes nemzetet megszabadított. Imán és böjtön keresztül, démonok ki lettek űzve (Máté 17:14-­21); Isten akarata le lett leplezve (Csel. 9:9; 13:2); vének pappá lettek szentelve (Csel. 14:23). Ezek a versek azt is megmutatják, hogy az Új szövetségben határozottan támogatták az ima és a böjt célját a gyülekezetben.
Ugyanakkor hiszek 1 Kor. 9:27 alkalmazásában, hogy ima és böjt által engedelmességre fogjuk a testünket. Imával és böjttel szolgálhatunk az Úrnak (Csel. 13:1­3). Ez egy szolgálat!!! Az egyénnek egy hatalmat ad, hogy szembeszálljon az ellenséggel.

A könyörgés az, hogy könyörgünk Istenhez, védekezünk Istennel egy nagyon különleges és személyes kéréssel. Az ima egy kommunikáció ember és Isten között. A közbenjárás a szeretet intenzív vitatkozása egymásért. Isten népe vagyunk, nevünkön szólít minket. Várj Istenre csendességben és vigyél kérelmet Neki, keresve az Ő arcát.

Fegyelmezetlen gondolatok (2Kor. 10:4­-5) fegyelmezetlen érzésekhez vezetnek, amik kinyítják az ajtót a kivetítéseknek és a nyomásnak, ami egy fegyelmezetlen reakcióhoz vezet el minket.

Zsoltár 138:6-­ban a büszkeség egy akadály. Zsidók 12:15-­ben a keserűség az. Jakab 1:5­-7-­ben a hitetlenség. 1Péter 3:7 szerint egy helytelen kapcsolat a feleséggel megakadályozza a férfi imáját. Egy ember órákig tud imádkozni; mégis gondolj ezekre az akadályokra, amik megakadályozzák, vagy lenullázzák az imát.

“És ez az a bizodalom, amellyel Őhozzá vagyunk, hogy ha kérünk valamit az Ő akarata szerint, meghallgat minket. És ha tudjuk, hogy meghallgat bennünket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvannak a kéréseink, amelyeket kérünk Ő tőle” (1János 5:14-­15).

Ez a vers leleplez két alapvető eszközt az imaharcban. Bizodalommal érjük el Istent, a szívünk helyes motivációival. Aztán az elménk összpontosításával, egy békés elmebeli hozzáállással elkezdünk imádkozni Isten akarata szerint. Isten Igéje szerint, tudjuk, hogy vannak kéréseink.

Amikor valakivel nem értesz egyet, felismerted azt, hogy Sátán kiválasztott embereket ellened, hogy bajba sodorjon? A célja az, hogy megakadályozzon abban, hogy belépj egy imaéletbe. Térdelj le és még akkor is ha a másik ember vétkes, bocsáss meg neki és írd le ­ nem szavakkal, hanem a szívedbe. Jegyezd meg ezt, és a Szent Szellemen keresztül bocsáss meg neki. Aztán, mintha semmi sem történt volna, gondolj bele, hogy te vagy Isten természetfeletti forrása. Egy vadonatúj életet tapasztalhatsz meg az ima teljességén keresztül.

 

**********

 

Most arra gondolok, bizonyára nem véletlen, hogy az utóbbi hónapokban újra és újra elém kerül az ima, az imádkozás témája. Legközelebb bemásolom a blogba azt, amit nemrég írtam erről.

 

Később pedig feltöltöm ide a teljes írást letölthető formában.

**********

Pst. Stevens írása letölthető formában:

Magyarul: pastor Carl H. Stevens – Valóban tudom, hogyan kell imádkozni? (pdf, 12 oldal)

Angolul: pastor Carl H. Stevens – Do I Really Know How to Pray? (pdf, 41 oldal)

Leave a Comment

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.