Drogi Przyjacielu!
Przed Tobą duchowa podróż, która może zmienić Twoje życie! Żadna książka
nie jest w stanie przekształcić umysłu i serca w taki sposób, w jaki czyni to Boże
Słowo. Celem tego planu czytania Biblii jest zachęta do systematycznej lektury
Pisma Świętego. Głównym poselstwem płynącym z kart Biblii jest przesłanie
o grzechu człowieka i Bożej odpowiedzi na grzech – odkupieniu ludzkości przez
Jezusa Chrystusa. Systematyczna lektura Słowa Bożego oraz zastosowanie
w życiu biblijnych prawd to podróż warta każdego poświęcenia, nawet zmiany
planu dnia. Nikt, kto zdecyduje się na czytanie Słowa Bożego i praktyczne
zastosowanie go, nie pożałuje tej decyzji. Niezależnie od tego, czy wcześniej
miałeś już kontakt z Biblią, czy dopiero zaczynasz poznawanie jej, wierzymy, że
regularna lektura pomoże Ci lepiej ją zrozumieć i zastosować jej nauki w życiu.
Czas zacząć! Dziś jest najlepszy moment, by rozpocząć systematyczne czytanie
Biblii. Rezerwując 20 minut dziennie, w ciągu roku przeczytasz całe Pismo
Święte!
Lektura Biblii przynosi wiele korzyści. Dzięki niej dowiadujemy się, jaki jest
Boży plan dla ludzkości, jaki jest Boży stosunek do grzechu oraz jak Stary
i Nowy Testament uzupełniają się, tworząc całość. Biblia pokazuje również,
w jaki sposób śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa stały się najważniejszym
punktem zwrotnym w historii, jak otrzymać dar życia wiecznego, jaki powinien
być nasz stosunek do innych ludzi oraz jak powinniśmy żyć oczekując powrotu
Pana Jezusa. Są to bardzo ważne prawdy, objawione przez samego Boga.
Niniejszy plan czytania Biblii nie jest oparty na prostym podziale kolejnych
ksiąg na równe części do systematycznego czytania, a na równoczesnej lekturze
ksiąg Starego i Nowego Testamentu. W ten sposób teksty z obu części Biblii
będą się wzajemnie uzupełniać. Fragmenty opisujące poszczególne wydarzenia
zostały – w większości przypadków – umieszczone w porządku
chronologicznym, a ich zapowiedzi zawarte w księgach prorockich zostały
zestawione z opisem wydarzeń w księgach historycznych.

Read More


Łukasz żył w pierwszym wieku naszej ery i pisał w języku
greckim. Niniejsze tłumaczenie Ewangelii Łukasza opiera się
na greckim tekście Novum Testamentum Graece, wyd. 27
i należy do tzw. przekładów dynamicznych. Koncentruje się nie
tyle na dokładnym odzwierciedleniu oryginalnej formy
gramatycznej i konstrukcji zdań, co na wiernym oddaniu sensu
oryginału we współczesnym języku polskim. Dzięki takiemu
podejściu przekaz Łukasza jest tak samo naturalny i zrozumiały
dla współczesnych polskich czytelników, jak grecki oryginał dla
czytelników w pierwszym wieku.

Read More


Biblia Gdańska, wydana po raz pierwszy w 1632 roku, zmieniała życie tysięcy ludzi. Przez kilka wieków burzliwej polskiej historii była fundamentem i życiowym kompasem dla wielu pokoleń Polaków. Odkrywając przed nimi skarby Bożego Słowa i pozwalając im poznawać przesłanie Ewangelii o zbawieniu w Jezusie Chrystusie, zmieniała ich życie oraz wieczność.

W swojej blisko czterystuletniej historii Biblia Gdańska przeszła kilka ważnych rewizji dostosowujących jej słownictwo oraz pisownię do zmieniającego się języka polskiego. Najistotniejsze z nich miały miejsce w roku 1738 oraz w 1881.

Dziś oddajemy w Twoje ręce uwspółcześnione wydanie Nowego Testamentu oraz ksiąg Psalmów i Przysłów, dostosowujące tekst biblijny do zmian słownictwa oraz pisowni, jakie zaszły w języku polskim od czasu ostatniej edycji, jednocześnie wiernie zachowujące treść oryginału.

Read More


The Word of Promise is an audio Bible, dramatized by an all-star cast of actors, including Jim Caviezel as Jesus, Richard Dreyfus as Moses, Gary Sinise as David, Jason Alexander as Joseph, Marisa Tomei, Louis Gossett Jr., and over 600 actors contributing to this timeless work. This audio Bible is produced with state of the art audio technology, including sound effects and an original musical score.

Read More