LETÖLTHETŐ ANGOL ÉS OROSZ NYELVEN

This booklet confirms the fact that once you are born again, the whole reason for your existence is to bring glory to God. As you grow in the grace and knowledge of the Lord, your prayer life will also grow in intensity. You are being transformed into the image of the Son of God, who created you, redeemed you, sustains you, and lives through you.

 

Эта книга подтвердит тот факт, что после вашего рождения свыше вы живете только ради одного — приносить Богу славу. По мере возрастания в благодати и познании Господа интенсивность вашей молитвенной жизни также будет возрастать. Вы будете преображаться в образ Сотворившего и Искупившего вас Сына Божьего, Который дает вам жизнь и живет через вас.

Read More


Ez a könyv átvezet minket a Biblián, arra tanítva, hogy Isten mindig a kegyelem alapján foglalkozik velünk, mert Ő a minden kegyelem Istene (1Péter 5:10); kegyelemből váltott meg minket (Efézus 2:8); a kegyelem tart meg minket a kegyelem tanít minket Isten szövetségei mind a kegyelemre alapozódnak, és biztonságunk egy nálunk nagyobb kezében van. Azért, hogy növekedni tudjunk, tudatára kell ébrednünk emberi korlátainknak, és hitben kell járnunk azzal a tekintéllyel, amit a kegyelem ad nekünk.…
Vreeland Péter pásztor

Read More


A boldogság nem véletlen” című könyv öt olyan Carl H. Stevens lelkipásztor által írt könyv összevonása és fordítása, amelyeket Keresztyén Tanácsadás óráimon használtam Magyarországon, a budapesti Közép-Európai Teológiai Akadémián. Pásztor Stevens a Maryland Biblia Főiskola és Szeminárium alapítója Baltimore-ban, Maryland Államban, az Egyesült Államokban. Saját magam, és több ezer ember életében örökre emlékezetes marad az ő szeretetteljes befektetése Isten Igéjéből.
“A boldogság nem véletlen” azért került kiadásra, hogy Magyarországon minden ember megtapasztalhassa az Úr örömét, melyről a Biblia azt hirdeti, hogy a mi erősségünk…. 
Brian Lange lelkipásztor

Read More


Letölthető magyar, angol és orosz nyelven

Mi az az erő, amely a világon minden másnál inkább képes gyógyítani? Mindent megteszünk testünk gyógyulásáért. Mindent megteszünk azért, hogy jól érezzük magunkat. A leghatalmasabb gyógyító erõt azonban annyian félreismerik. Minden ember elsődleges szüksége az életben, hogy Isten szeresse. Tudod-e, hogy mi a második? Az, hogy Isten szeresse. Azt is megmondom, hogy mi a harmadik. Az, hogy Isten szeresse.

 

What is the force that could heal us more than anything in the world? We do everything to be healed physically. We do everything to be well. But the greatest force for healing is so misunderstood. The first need in everyone’s life is this: to be loved by God. Do you know what the second need is? I’ll tell you: It is to be loved by God. And I will tell you what the third need is. It’s to be loved by God.

 

Какая сила может исцелить нас лучше, чем что-либо в мире? Мы делаем все ради физического исцеления. Мы делаем все ради благополучия. Но самую великую силу для исцеления обычно понимают неправильно. Первая необходимость в жизни каждого – быть любимым Богом. Знаете, какова вторая необходимость? Я скажу вам: “Быть любимым Богом”. И я скажу вам, какова третья необходимость. Третья необходимость – быть любимым Богом.

Read More


Letölthető angol és magyar nyelven

Valószínű, hogy többször mint gondolnánk, Sátán – még mielőtt betörne a keresztény életébe – feltartja a hívő ima életét.

Probably more than any one thing Satan does – even before he begins to invade a Christian’s life – is to hinder a believer’s prayer life.

Read More