Organized by month, this devotional has a morning and evening meditation for every day of the year. Although these devotions are short in length, they are filled with spiritual goodness. In just a few sentences, Spurgeon is able to convey the wisdom of Scripture with eloquence and purpose. These daily messages provide Christians with the spiritual energy they need to begin and end each day. Spurgeon weaves a verse of Scripture into each devotion, helping readers draw deeper meaning out of the selected passages. This powerful devotional provides Christians with the spiritual nourishment required to strengthen their relationships with God.

Read More


A keresztyén hit lényegét és egyszerű természetét Pál apostol így foglalja össze: „Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz” (Csel 16,31). Ez az Ige nagyon kedves volt Charles Haddon Spurgeon szívének, és nagyon aggódott amiatt, hogy ezt a csodálatos egyszerűséget gyakran akaratlanul is elködösítik. A Mi a hit és hová vezet című könyv összegyűjti Spurgeon ezzel kapcsolatos gondolatait, világosan és tömören ismerteti a keresztyén hit természetét és következményeit.

Read More