Segítség a Biblia helyes megértéséhez

A képzés és a tanulás annak a képességnek az elsajátítása, hogy pontosabban különbséget tudjunk tenni. Ez a bibliai kinyilatkoztatások és összefüggések felfogásának és megértésének vonatkozásában is igaz.
Sok ember még az Ó- és Újszövetség közti különbséget sem ismeri, és még sokkal kevésbé az Izráel törvényei és az újszövetségi Gyülekezet alapelvei közti különbséget.
William MacDonald ebben a könyvben egy sor olyan kérdést vizsgál, amely problémát jelent a komoly bibliaolvasók számára. A legkülönbözőbb témákról tett bibliai kijelentések gondos tanulmányozásával akarja segíteni az olvasót abban, hogy jobban megértse a Szentírást.
Ez a könyv minden hűséges keresztyént, aki figyelmesen olvassa, meg fog óvni sok haszontalan gondtól és szükségtelen zűrzavartól.

Read More